meydana getiren

adj. constituent

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • MÜFREDAT — Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri. * Bir şeyin içindekiler. * Basit ve gayr i mürekkeb şeyler. * Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları. * Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler. * Gr: Bir ibareyi meydana getiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MUHASSIL — Husule getiren. Hâsıl eden. Meydana getiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜVELLİD — Tevlid eden, husule getiren, doğuran. Doğurtan kimse. Meydana getiren …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • SİLSİLE — Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan. * Soy, sop. * Sıradağ. * Seri. Dizi. * Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İBRAHİM — kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen eb ; ve cumhur demek olan reham kelimelerinden meydana gelmiştir. Ebu l cumhur ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • beslenme bozukluğu — is. Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • doruk dal — is. Aşıdan gelişen sürgünün dik uzaması ile oluşan ve ağacın gövdesini meydana getiren dal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ercik — is., ği, bit. b. Çiçek tozu üreten ve on tanesi çeşitli biçimde birleşerek erkek organı meydana getiren çiçek kısmı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ızgara demiri — is., den. Kazan ızgarasını meydana getiren demir çubuklardan her biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kuple — is., müz., Fr. couplet Bir şarkıyı meydana getiren ve bir nakaratla sona eren bölümlerden her biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sekans — is., Fr. séquence 1) Belirli bir süre içinde arka arkaya giden şeyler, dizi 2) sin. Bir bütün meydana getiren planlar dizisi 3) müz. Bir melodi veya ritim motifinin gamın değişik derecelerinde tekrarı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.